google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » За нас

За нас

 

Фондация “Деца на България” свързва помагащи с търсещи помощ в сферата на интегралното добруване и прогрес на личности и групи. Тя разработва и синтезира методи и практически приложения за растеж на личността и утвърждава реална култура на принос и взаимопомощ.

 

ОТЧЕТИ ЗА ФОНДАЦИЯ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Ние сме иноватори с класическа основа и интереси, които интегрират работа с всички възрастови групи на българското общество – от базово ниво на физическо оцеляване и оздравяване, до ниво на национално интелектуално и духовно лидерство.

 

В акциите ни влизат над 30 вида дейности: от събиране на средства от дребни дарители, пазаруване и раздаване на храна на социално слаби, през кампании за превенция на криминално поведение и психологическа подкрепа за семейства в криза, групови медиации и хармонизация до реализация на лидерски програми за корпоративния свят и националното предприемачество.

 

 

ОТЧЕТИ ЗА ФОНДАЦИЯ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 2007 – 2014

В различните направления активираме ад хок и постоянно оперативни екипи доброволци от 10 до над 150 души.