google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » Програми 2014-2015

Програми 2014-2015

 

Фондация “Деца на България” свързва помагащи с търсещи помощ в сферата на интегралното добруване и прогрес на личности и групи. Тя разработва и синтезира методи и практически приложения за растеж на личността и утвърждава реална култура на принос и взаимопомощ.

Ние сме иноватори с класическа основа и интереси, които интегрират работа с всички възрастови групи на българското общество – от базово ниво на физическо оцеляване и оздравяване, до ниво на национално интелектуално и духовно лидерство.

В акциите ни влизат над 30 вида дейности: от събиране на средства от дребни дарители, пазаруване и раздаване на храна на социално слаби, през кампании за превенция на криминално поведение и психологическа подкрепа за семейства в криза, групови медиации и хармонизация до реализация на лидерски програми за корпоративния свят и националното предприемачество.

В различните направления активираме ад хок и постоянно оперативни екипи доброволци от 10 до над 150 души.

 

Актуални програми към 2015 година:

 

Програма “Дари храна на бедни” – 2014 – 2015

 

Програма “Чети книга за приятел (в нужда)” –  2014 – 2015

 

Програма за развитие на женско лидерство “Подкрепяй момичетата” – 2014 – 2015

 

Програма “Спри провала ни – не на наркотиците, алкохола, безразборния секс” 2014 – 2015

 

Мисия България – 2014 – 2015

 

Програма “Лидерство за ученици и студенти” – 2014 – 2015

 

Програма “Превенция на престъпността” – 2014 – 2015

 

Програма “Коледни Кошници” – 2014-2015

Предварителните ни данни показват разрастване на инициативата ни.

Скъпи приятели – щастливи сме да споделим, че в кампанията ни 2014-2015 стигнахме до 7 града с над 1200 дарени през този период по предварителни данни. София, Пловдив, Кюстендил, Димитровград, Бургас, Трявна и Лом. Благодарим на всички ви за участието като дарители, доброволци и координатори. Основните групи получатели бяха възрастни от домове за стари хора, деца в неравностойно положение, ползватели на кухни за бедни към кухни под егидата на Столична Община и БПЦ София.

Молим ви да не спирате кампаниите по споделяне на доброто и през следващите месеци. Струва си! Има значение приносът ви! Благодарим.