google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » Програми 2007-2009

Програми 2007-2009

Фондация Деца на България работи в няколко основни направления – хуманитарна помощ, образование, информационно обезпечаване, индивидуално и групово развитие, социално предприемачество и развитие на духовна социална култура.

 

В момента са активни следните програми:

ОСНОВНИ ПРОГРАМИ

“Рафаил” – хуманитарна помощ и подпомагане на работата на домове за деца с увреждания и деца без родители.

“Гавраил” – работа по изграждане на информационна инфраструктура и подобряване на комуникацията между специализираните институции, неправителствените организации и обществото.

“Михаил” – работа по развиване на най-добри практики в областта на дарителската култура в България.

 

ПРОГРАМИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО

“Жълти Стотинки” – съвместна инициатива с Клуб МСН за организиране и подпомагане на микродарения от ученици и учебни заведения за болни деца.