google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » Правителствени организации

Ясен Николов при получаване на 3-тия пореден приз “Скритото добро” от Столична община: “Никой няма да дари вашето добро. Никой няма да реализира вашите идеи. … Само заедно ще успеем.”
Благодарим на всички ви!

 

Скритото Добро 2017: тази вечер празнувахме отново доброто, което всички заедно вършим. За една по-добра София и България.

Доброто е реално за всички ни. Видимо, чувано и осезаемо. Духът на доброто е тук.

 

Благодарим специално на Столична Община за възможността да номинираме и наградим заедно партньорите ни в каузите на доброто:

Time Heroes – най-активната и модерна  платформа за организирани срещи и сътрудничество между доброволци, търсене и предлагане на доброволчески ресурси. Стотици добри инициативи стават реалност всяка година благодарение на тяхните услуги и екип; без Тайм Хироус мащабното доброволчество в София не би било възможно.

 

TimeHeroes.org e най-активната и модерна платформа за организирани срещи и сътрудничество между доброволци, търсене и предлагане на доброволчески ресурси. Стотици добри инициативи стават реалност всяка година благодарение на тeхните услуги и екип. Без TimeHeroes мащабното доброволчество в София не би било възможно.

От старта през 2012 г. до момента на TimeHeroes.org са публикувани над 1250 инициативи, получили помощ от над 35 000 доброволци в 156 населени места в България. Днес TimeHeroes е основният, и често единственият, източник на доброволци за българските неправителствени организации.

Fame Cards – една добре позната на всички ви мрежа за разпространение на добри идеи, продукти и услуги в хотели и заведения под формата на привлекателни безплатни пощенски картички. През 2016 и 2017 Фейм Кардс станаха и платформа за разпространение на идеите на доброто;  сега с тях добрините се чувстват добре навсякъде.

 

Столична Библиотека в сърцето на всеки град винаги се намира една съкровищница на мъдрост, знание и човеколюбие. През последните години Столична Библиотека стана място за срещи, изложби, беседи и инициативи, на което се срещат творците и дарителите на добро от цял свят и от всички епохи с активистите и търсачите на днешния ден.

Филиал Студентски Столична Библиотека – Студентите са образованото информирано и добронамерено бъдеще на този свят. През последните 2 години Столична Библиотека клон студентски град и партньори активно работят със стотици студенти в посока на интегралното образование и развиване на културата на социално лидерство сред младежите – те са активният пример за това как духът на доброволчеството може иновативно да свързва администрацията, академичните и културни кръгове с доброто бъдеще на нацията ни.

 

 

Дирекция “Младежки политики” към Министерство на младежта и спорта администрира и подпомага реализирането на Национална програма за младежта.

Програмата е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младите хора в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

logo-MIKC

+++

Помогнете на Мрежата от младежки информационни центрове към Министерство на Младежта и Спорта да бъде по-полезна на младежите и обществото.

Молим ви да попълните анкетата: Какви информационни услуги бихте искали да получавате от нас?

+++

За повече информация, свържете се и се включете в дейността на местния си МИКЦ:

1. София:
Адрес: София, 1040, бул. “Васил Левски” № 75, ет. 2
Директор – офис 209
Тел. за връзка – 02/9300 836
Елeктронни пощи
За обща информация: npm@mpes.government.bg
Интернет сайт: www.mikc.bg

МИКЦ София 1
Институт за европейски инициативи
София, ул.”Балканджи Йово”7, ет.11, ап.11
0885 090 768
E-mail: spculture@abv.bg

МИКЦ София 2
Фондация “Каузи”
София 1324, ул. “Филиповско шосе” 38
Телефон: 02 925 1460; 0896 609800
E-mail: fondacia_kauzi@abv.bg
Website: http://www.kauzi.org

МИКЦ София 3
Сдружение “Възможности без граници”,
гр. София бул.”Александър Стамболийски” 239, Ет.2, офис 6
Телефон: 0877 828249
E-mail: office@infopass.eu;
Website: http://infopass.eu

МИКЦ София 4
Фондация “Смарт-клон София”
гр.София, ул.”Смолянска” 24-28, ет.3, ап.14
телефон 02 851 3888, 0898487679
E-mail: smart@smart-f.eu
Website: http://www.smart-f.eu

2. МИКЦ Пловдив:
Пловдив, ул. Петко Каравелов 28 А .
тел: 032/ 62 51 97 и 0895 718 309
office@navabg.com
http://www.mikcplovdiv.com/

3. МИКЦ Варна 1
Фондация “Мейдей”
Град Варна, Бул.”Цар Освободител” 27
Телефон: 052 820 803, 0884 640 113
E-mail: mikc.varna@gmail.com
Website: http://www.mikc-varna.eu

МИКЦ Варна 2
Сдружение “Младежки информационен доброволчески център”
Младежки информационно – консултантски център Варна,
гр. Варна, ул. “Братя Бъгстон” 12 А, Народно читалище “Отец Паисий”
0898/445870
E-mail: midc@mail.bg

4. МИКЦ Благоевград
СНЦ “Балкани без граници”
гр. Благоевград, ул. “Пере Тошев” № 3
Телефон: 0878 422726; тел./факс: 073 831227
E-mail: balkanibezgranici@abv.bg
Website: http://www.bl.mikc.bg

5. МИКЦ Бургас 1
Фондация Астика
Бургас ж.к. “Лазур” бл.143
Телефон: 056 83 36 43
E-mail: astika2003@abv.bg; mikc@mail.bg
Website: http://www.astika.eu

МИКЦ Бургас 2
гр. Бургас 8000,
ул. Фердинандова 2А,
ет.2, офис 6;
E-mail: mikc@mg2007.eu
Website: http://mg-mikc.com/

+++

Програмата е разработена въз основа на изводите и препоръките от направената в началото на 2011 г. оценка на предходните национални програми за младежки дейности – Програма за младежки дейности (2008-2010) и Национална програма „Младежки информационно – консултантски центрове” (2007-2010).

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в изпълнението на програмата за младежки дейности. В тази връзка тя не може да отбележи напредък без успешното сътрудничество с други сектори – образование, трудова заетост, социално включване, равнопоставеност на половете, здравеопазване, конкурентоспособност и др. Многосекторният подход следва да бъде развиван на национално, регионално, областно и общинско ниво чрез включване на целенасочени дейности в подкрепа на развитието на младите хора в секторните политики и осигуряване на възможности за конструктивен диалог с тях при формулирането, изпълнението и оценката на младежката политика.

Програмата се осъществява от Министерство на младежта и спорта, дирекция “Политика за младежта”.

MIKC_mrejata_BG_map_bg_al_400l

 NPM

so11

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съвместно с отделите „Образование, култура, социални дейности и спорт” инициираха футболен турнир между районите „Искър”, „Младост”, „Панчарево” и „Слатина” с цел превенция на спортното хулиганство под надслов „Да подкрепим спортсменството“.

Събитието се организира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“

Турнирът се проведе на 3 юни 2015 г. от 10.00 ч. на Спортен комплекс „Bauhaus Arena“, който ни предостави безвъзмезднно игрището за провеждане на футболните срещи.
Футболното съревнование бе подкрепено от кметовете на районите-организатори: Ивайло Цеков – кмет на район „Искър”, Цвета Авджиева – кмет на район „Младост”, Димитър Сичанов – кмет на район „Панчарево”, и Наталия Стоянова – кмет на район „Слатина”.
Всеки от районите „Искър”, „Младост”, „Панчарево” и „Слатина” участваха с по два отбора от 5 до 7 клас.
Класирането е:

І място – район „Слатина”, отборът от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, 6-7 клас;
ІІ място – район „Младост”, отборът от 125 СОУ „Проф. Боян Пенев”, 5-7 клас;
ІІІ място – район „Слатина”, отборът на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, 5 клас;
ІV място – район „Младост”, 128 СОУ „Алберт Айнщайн”, 5-7 клас;

Купите и медалите бяха връчени от кмета СО на район „Искър” – Ивайло Цеков и от кмета на СО район „Слатина” – Наталия Стоянова.
Купата на вестник „АзБуки” бе връчена от Стоян Стоянов – журналист във в. „АзБуки”, на отборът-победител в турнира от район „Слатина” – 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, 6-7 клас.
Ирена Димитрова – директор на дирекция „ПИСТ” към СО връчи подаръци на отборите-участници в турнира.
Гости бяха Константин Томанов – секретар на ЦК БППМН, Павел Иванов – гл. експерт “Спорт, туризъм и младежки дейности” към СО, Искра Блажева – инспектор Детска педагогическа стая към VІІІ РУ – СДВР и много приятели на футбола и отборите-участници в турнира.
Предвижда се този турнир да се превърне в традиция.

so2so3so4

so1

Деца и възрастни празнуваха на 1 юни Деня на детето и „Свети дух”.
СО Район Слатина организира в парк Гео Милев детско шоу представено от невероятните изпълнения на детска градина № 55 „Веселина”.
Деца от различни възрастови групи се включиха да отпразнуват деня на детето.
„Свети дух” е празник на Район Слатина и се чества ежегодно. Тази година стотици жители и гости на района се събраха в църквата „Света Троица” за да почетат празника. За здраве и успех бе раздаден курбан.
В центъра на парка на голяма сцена се събраха професионални изпълнители и любители на певческото, музикалното и артистичните изкуства и представиха грандиозно шоу за жителите и гостите на района.
Всички се наслаждаваха на изпълненията от приятелите на района:
Теди Кацарова и група „Щурчета”, обичаната Румяна Попова, Роберта балет и аеробик шоу – „Йова Спорт”.
Млади изпълнители от департамента в Нов български университет „МУЗИКА” демонстрираха таланта си. Празникът стана весел и пъстър.
Създадената  атмосфера ескалира с изпълненията на Тацово шоу „Masters of the Dance” и огнено шоу на клуб по огнени изкуства „Дивинитас”.          
Кметът на район „Слатина” Наталия Стоянова поздрави жителите и гостите на района и им благодари за общите усилия по посока района да става все по – хубав и да бъде по – добро място за живеене.
Тя подчерта, че най-големият капитал са хората, които живеят, работят, отглеждат и възпитават децата си там и прикани всички да търсят новото присъствие на Слатина, не само като един от районите на София, а като един истински европейски район. Тя изтъкна това като новата сила и новото послание на район Слатина. Г-жа Стоянова изрази вяра в силата и духа и призова всички заедно в единение да постигнат всичко, за да пребъде район „Слатина”.
Кметът на Слатина получи много благодарности.
Празничната атмосфера и въодушевление продължиха до късна вечер.

so2 so3 so4

FullSizeRender

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се чества ежегодно в кв. “Хр. Ботев” на район “Слатина” в деня на смъртта на поета Христо Ботев – 2 юни 1876 г.

На 2 юни на площада пред паметника на поета-революционер Христо Ботев в кв. “Хр. Ботев”, на възпоменателно тържество за саможертвата на Ботев и загиналите за свободата на България, кметът на Район „Слатина” Наталия Стоянова, общинските съветници Живка Новкова и Нина Чанева, и жителите на квартал „Христо Ботев”, почетоха великия поет и борец за свобода с венци и цветя, както и с рецитация на негови стихове. Звучаха възрожденски песни.
Животът и делото на великия български поет и революционер Христо Ботев, оставил достоен пример за поколенията чрез героичния си живот, блестящото си творчество и стихотворенията си, превръщат втори юни в ден за преклонение пред безсмъртието.

 

FullSizeRender(2)FullSizeRender(1)


 

ИГРАЙ, СПОРТУВАЙ, БЪДИ ЩАСТЛИВ!

17-24 май 2015

 

Включи се в играта! Направи стъпките:

1. Спортувай и се снимай!

2. Сподели снимката си във фейсбук – тук на коментар – и събери харесвания!

3. Спечели и ще направим снимката и името ти популярни пред 50 000 българи

 

FDB-Igra-Photo-Diagram

 

 

 

Така ще помогнеш на хората около теб да се вдъхновят от примера ти и да започнат и те. Благодарим ти.

FullSizeRender

Една кампания на Фондация деца на България

Включи се в с име и имейл.

http://bit.ly/1JZAbWm

Излез и спортувай, България!

Фондация “Деца на България” съвместно с Министерство на младежта и спорта, имат щастието да ви поканят на 17 май – Ден на българския спорт:

Включи се! Живей Активно!

Спортувай!

MMC 17.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Голям спортен празник с участието на спортисти, деца, ученици и всички желаещи да се включат в него организира Министерството на младежта и спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт.
Събитието ще бъде открито от министър Красен Кралев в 10,00 часа на 17 май /неделя/ на специално изградена сцена на централната алея в Западния парк.
За да подкрепят малките спортисти на празника ще присъстват президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева и легендата на Левски Наско Сираков, олимпийската, световна и европейска шампионка в леката атлетика Тереза Маринова, бившият капитан на футболния ЦСКА Тодор Янчев, капитанът на баскетболния Левски Павел Иванов, волейболният национал Цветан Соколов и други известни български спортисти.
Ще бъдат организирани турнири по минифутбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, лекоатлетически крос и демонстрации по бойни изкуства. Победителите ще бъдат отличени от ММС с купи и медали.
Бившият волейболист Евгени Иванов и неговият екип ще демонстрират лечебна физкултура и изправителна гимнастика с цел превенция и преодоляване на гръбначните изкривявания при подрастващите.
В специална шатра ММС и Националният младежки форум ще представят младежките политики на България. Ще се раздават материали и ще се промотира борбата с тютюнопушенето, част от кампанията на Европейската комисия „Екс пушачите са неудържими“, чиято цел е да помогне на пушачите на възраст между 24 – 35 години да откажат цигарите.
Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Фондация „Деца на България”.
17 май е обявен за Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта с решение на Министерския съвет от 4 август 2006 година. Това е признание за огромните усилия на стотици български спортисти, треньори и деятели в областта на спорта, прославяли името на България.
Тази дата е избрана, защото на 17 май 1894 година в София пристигат първите 10 учители по физическо възпитание от Швейцария, които полагат основите на организираното спортно движени в страната ни след Освобождението.

 

Кои са младите надежди на Лозенец? -Трета част от инициативата за представяне на  район „Лозенец” в пълния му облик.

Lozenec_zelenata perlaКои са младите надежди на Лозенец?

Всички инициативи на Община Лозенец са насочени към жителите на района и подобряване на градската среда, като всека един от тях е съгласуван с потребностите и очакванията на общността. Важна част от развитието на едно общество е стремежа за опазване на културното наследство и съхранение на традициите, чрез създаването и развитието на местни културни инициативи. В тази връзка, през 2012 г. район „Лозенец” кандидатства със самостоятелен проект по Програма „Европа” на Столична община, Приоритетна област 3. Крайният продукт е луксозната книга „Лозенец- Зелената перла на София”, чието съдържание е на три езика – български, английски и италиански. Като единствен проект, с чуждо езиково съдържание, „Лозенец- Зелената перла на София” е използвана от българската делегация в Италия за представяне на инициативи в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019 г.
През 2013 г. район „Лозенец” за втора поредна година кандидатства, със самостоятелен проект, и успя да реализира втората книга по Програма „Европа” на Столична Община, Приоритетна област 2.  „Лозенец – Бележити личности” представя част от известните личности живели и творили на територията на район „Лозенец”, като изданието е написано на три езика – български, английски и италиански.

Наша Кауза: Подкрепи талантите на Лозенец и постиженията им! Да достигнем до повече хора.
През 2015 г. Община Лозенец има желанието  да свърже минало, настояще и бъдеще,  да довърши проекта и да издаде третата книга „Младите надежди на район „Лозенец”. Изданието ще има за цел да представи всички талантливи млади хора от район „Лозенец”, техните постижения и тяхното развитие.

СЕГА вие можете да подкрепите и насърчите тези таланти, като помогнете техните постижения да достигнат до повече хора.

За повече информация:

Цветелина Данаилова
Връзки с обществеността
СО район “Лозенец”
София, бул. “Васил Левски” 2
тел. 02/8656758

моб. 0882 452 113
Намерете ни във Facebook

 

 

Дж. Баучер Св. гора - Copy

През изминалата 2014 г. район „Лозенец” започна реализацията на проект за монтиране на допълнителна система за безопасно пресичане пешеходни пътеки. Пилотно, с подкрепата на социално отговорни частни партньори, изградихме допълнителна светлинна сигнализация, със соларно захранване, на седем пешеходни пътеки. Местата, които бяха допълнително обезопасени, се намират в близост до училища и детски градини и основните им ползватели са децата на район „Лозенец”, опазването на живота и здравето на които е една от най-важните ни грижи!

На всички избрани локации за пилотния проект, липсва възможност за повдигане на пешеходната пътека, поради наличието на трамвайно трасе или голям наклон на пътя, което през годините е създавало доста проблеми на пешеходците.

Нашето желание е през 2015 г.  да продължим с изграждането на пешеходни пътеки, от този тип, и на други места в района, като по този начин да осигурим допълнителна сигурност на жителите на района.

За допълнителна информация можете да се свържете с:

Цветелина Данаилова
Връзки с обществеността
СО район “Лозенец”
София, бул. “Васил Левски” 2
тел. 02/8656758

моб. 0882 452 113
Намерете ни във Facebook

Днес, 14.04.2015г., заместник кмета на Столична община  г-жа Ирина Савина и кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков представиха пред журналисти проекта за изграждане на първото обединено детско заведение в местността „Кръстова вада – Изток”.

ОДЗ Кръстова Вада„За нас този проект е изключително важен, тъй като това е сравнително нов и бързо развиващ се квартал, населен предимно с млади семейства, в който все още няма изградена общинска инфраструктура.” – отбеляза г-н Дреков.

ОДЗ –то ще се разполага върху терен от 3778 кв. м., с разгъната застроена площ от 1827 кв. м. Сградата е модерна, двуетажна с начупена форма и чрез фуги е разделена на три  блока. В първия блок ще са помещават двете яслени и две градински групи с прилежащите им помещения.

Във втория блок ще са още две градински групи, кухненските и останалите обслужващи помещения.

басейн за децата

В третия блок са разположени плувния басейн и физкултурния салон, както и прилежащите към тях сервизни и обслужващи помещения. Този блок има отделен вход, към басейна, което дава възможност там да бъдат провеждани, организирани плувни занятия и за деца, които не посещават детското заведение.

Цялата сграда е проектирана със стремежа към енергийна самостоятелност. Системата за отопление и захранване с топла вода е комбиниран котел – газ, ток и соларни панели, като основния топлоизточник са соларните панели.

Получената, от соларните панели, топла слънчева вода ще се използва не само за загряване на басейна, но и за отоплението на цялата сграда и покриване на всички битови нужди от топла вода. Тя ще се използва целогодишно, с изключение на максимум два студени зимни месеца, което прави инвестицията целесъобразна и икономически ефективна.

ОДЗ Лозенец

Част от дъждовната вода, която преминава през покрива на сградата ще се отвежда в подземен резервоар, като същата ще се използва за поливане на зелените площи в сухите месеци, като по този начин няма да се използва питейна вода. Резервоара ще е снабден с помпа, чрез която ще се извършва поливането.

Важно е да се отбележи, че сградата и двора са предвидени с достъпна среда за хора с увреждания.  Осигурени са рампа за приземния етаж и вертикална платформа за достъп до горния етаж.

Непосредствено до детската градина ще бъде изградена публична детска площадка с модерни съоръжения.

Проекта за изграждане на обединено детско заведение в местността „Кръстова вада – Изток” вече е съгласуван и има издадено разрешение за строеж. Самото строителство ще стартира най-късно през 2016 г.