google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » Кауза

Осигурете на вас и екипите ви книгата “Добрите лидери задават страхотни въпроси” от Джон Максуел, автор на повече от 50 книги, преведени на 50 езика с над 26 милиона продадени копия. Той и организациите му са обучили над 6 милиона лидери във всяка една страна по света.

Издател и разпространител за България: ИК “Глоубъл Лайтуъркс”, Ясен Николов.

Всички приходи от книгоразпространението на цитираното заглавие, са с цел фондонабиране и подкрепа на лидерските програми на ФДБ в България.

Книгата е изключително подходяща за всеки, работещ в сферата на знанието, обученията; управление; финанси; търговия; производство; земеделие; за основатели, изпълнителни директори, мениждъри, HR – и; за развиващи екипи, обучаващи нови служители, стажанти, доброволци; рекламисти, маркетолози; за подобрение на отношенията в семейството и здравето ни;

Корична цена: 20 лв. За поръчки над 10 броя – 20% отстъпка. Над 50 – 15%.

За поръчка и доставка: 0888856295, 0896313344, 0888242149. 

“Добрите въпроси предоставят информация, а страхотните въпроси – трансформация” – Дж. Максуел.

В книгата ще срещнете над 500 въпроса:

 • Които се отнасят до разрешаване на конфликти и ръководене на представляващи предизвикателство хора; как да се справяме с необучаемост, посредственост, липса на мотивация, както и кога да се откажем;
 • Свързани с работа под слабо ръководство; как работим с ръководители с труден характер и слабости; с които сме в конфликт и несъгласие; с некомпетентни и позиционни лидери;
 • Отнасящи се до управлението на лидерски преходи; периоди на преустройство, пренасочване, отдаване на пълномощия; встъпване в длъжност на наследници; планиране на приемственост;
 • Свързани с развиването на лидери, на лидерския потенциал и максимума на екипа и тренираните от нас;
 • Които задава лидерът;
 • Които задават на него;

Ще разберем за въпросите, като инструмент за:

 • Решаване на проблеми;
 • Свързване с хората;
 • Ангажиране и увеличаване на интереса и влиянието ни;
 • Работа по характера ни, с която изграждаме позитивно самочувствие, увереност, доверие;

Книгата е подходяща за:

 1. Начинаещи лидери и за треньори на лидери:
 • Начин да намираме правилната ниша, в която сме призвани да работим и от която ще печелим и ще допринасяме;
 • Да ръководим успешно себе си и да даваме добър пример;
 • Да извличаме максимума като ръководители на лидери:
 • Да създаваме и поддържаме добра среда за развитие на бизнеса и екипа ни;
 1. Иноватори:
 • Начин да проучим пазара, нуждите, търсенето и предлагането, така че да създадем пространство за припознаване, ценене и купуване на проекта, продукта ни;
 • Начин да обясним на пазара нуждата от продукта и услугата ни и ползите от нещо, което до сега не е съществувало или все още не е популярно;
 1. Екипи:
 • Генериране на творчески идеи чрез групова интелигентност, развитие на неокортекса и активация на творческия потенциал на екипа ни;
 • Ефективизация на работата в екипа;
 • Подобрение на психологическата среда, комуникацията и взаимоотношенията в екипа;
 • Начин да добавяме стойност, да намираме своите и на членовете в екипа ни силни страни; да ни помагаме да ги развиваме, както и да неутрализираме слабостите ни;

Очаквани резултати: подобрено позитивно влияние, увеличени приходи, подобрена репутация, доверие и култура; сплотен екип; устойчивост и добри навици;

 

Ще научим за 5 – те нива на лидерството:

Как от позиция 1, в която хората ни следват, защото са задължени да го правят, да преминем в 2 – ниво на позволение, в което хората ни следват, защото искат. Започваме да развиваме взаимоотношения и се изкачваме в ниво 3 – продукция и резултати – хората ни следват заради онова, което сме направили за организацията. Ниво 4 – Развитие на хора, възпроизвеждане – хората ни следват заради онова, което сме направили за тях и до ниво 5 – връхна точка и уважение – хората ни следват заради личността, която сме и онова, което представляваме;

 

Образованието в България е право на всеки гражданин, но знае ли всеки гражданин правата си като част от него?

Отговорът на този и много други въпроси, както и предложенията за повишаване на качеството на висшето образование, може да разберете на 26-ти септември във Витоша Парк Хотел на конференцията EDU17. Тя е организирана от сдружение Лидери за Европейско Образование. Основната й цел е да насочи вниманието на студентите върху проблемите и бъдещето на висшето образование в България.

В събитието, поканени да вземат участие са както преподаватели, неправителствени организации и студенти, така и представители на институциите. Te ще влязат в дискусия за проблемите и нуждата от по-качествена образователна система.

Ако искаш да споделиш своите идеи или да откриеш съмишленици в лицето на активни млади хора, заповядай!

Включете се от 14.00 ч. в модула на Ясен Николов!

 

 

 

 

Ясен Николов при получаване на 3-тия пореден приз “Скритото добро” от Столична община: “Никой няма да дари вашето добро. Никой няма да реализира вашите идеи. … Само заедно ще успеем.”
Благодарим на всички ви!

 

Скритото Добро 2017: тази вечер празнувахме отново доброто, което всички заедно вършим. За една по-добра София и България.

Доброто е реално за всички ни. Видимо, чувано и осезаемо. Духът на доброто е тук.

 

Благодарим специално на Столична Община за възможността да номинираме и наградим заедно партньорите ни в каузите на доброто:

Time Heroes – най-активната и модерна  платформа за организирани срещи и сътрудничество между доброволци, търсене и предлагане на доброволчески ресурси. Стотици добри инициативи стават реалност всяка година благодарение на тяхните услуги и екип; без Тайм Хироус мащабното доброволчество в София не би било възможно.

 

TimeHeroes.org e най-активната и модерна платформа за организирани срещи и сътрудничество между доброволци, търсене и предлагане на доброволчески ресурси. Стотици добри инициативи стават реалност всяка година благодарение на тeхните услуги и екип. Без TimeHeroes мащабното доброволчество в София не би било възможно.

От старта през 2012 г. до момента на TimeHeroes.org са публикувани над 1250 инициативи, получили помощ от над 35 000 доброволци в 156 населени места в България. Днес TimeHeroes е основният, и често единственият, източник на доброволци за българските неправителствени организации.

Fame Cards – една добре позната на всички ви мрежа за разпространение на добри идеи, продукти и услуги в хотели и заведения под формата на привлекателни безплатни пощенски картички. През 2016 и 2017 Фейм Кардс станаха и платформа за разпространение на идеите на доброто;  сега с тях добрините се чувстват добре навсякъде.

 

Столична Библиотека в сърцето на всеки град винаги се намира една съкровищница на мъдрост, знание и човеколюбие. През последните години Столична Библиотека стана място за срещи, изложби, беседи и инициативи, на което се срещат творците и дарителите на добро от цял свят и от всички епохи с активистите и търсачите на днешния ден.

Филиал Студентски Столична Библиотека – Студентите са образованото информирано и добронамерено бъдеще на този свят. През последните 2 години Столична Библиотека клон студентски град и партньори активно работят със стотици студенти в посока на интегралното образование и развиване на културата на социално лидерство сред младежите – те са активният пример за това как духът на доброволчеството може иновативно да свързва администрацията, академичните и културни кръгове с доброто бъдеще на нацията ни.

 

 

Заедно. С Една Кауза. Присъединете се към нас!

Благотворителната кампания “Скритото добро” е насочена към обединяване на усилията за съпричастност, подкрепа и помощ. Инициативата се провежда  под патронажа  на Столичната община.

Запознайте с нова информация, подход, техники за Супер общуване.

Как да се свързваме с другите и да създаваме приятелства.

 

Включете се в Обучението, за да:

1. Престанете да циклите и боксувате. Ще ви дойдат нови идеи, амбиции.

2. Започнете бързо и лесно да правите приятелства.

3. Увеличите популярността си.

4. Печелите хората за вашия начин на мислене.

5. Увеличите влиянието, престижа и способността си правите и завършвате нещата.

6. Да печелите нови клиенти, потребители на услугите ви.

7. Увеличите способността си да печелите.

8. Да станете по-добър продавач, изпълнителен директор.

9. Се справяте по-лесно с оплаквания, възражения, да избягвате спорове и конфликти, да поддържате контактите си приятни и леки.

10. Станете по-добър говорител, по-интересна компания за разговор.

11. Можете да прилагате психологическите принципи в ежедневните си контакти по-лесно.

12. Увеличите ентусиазма сред съмишлениците и колегите си.

 

Вземете Решение: Аз ще се превърна в приятел на света. Ще бъда добър и верен приятел. 100% ще успея.

Следете всеки слайд с текст във Фейсбук страницата на 7 Дни Сила.
За да намерим добър приятел, човек, с който сме в добри отношения и ни е приятно да обшуваме, да го задържим в живота ни, за да не се караме, имаме ние да станем и бъдем добър приятел.

IMG_3779
За ежедневна тренировка и приятелство, включете се в групата 7 Дни Сила 2016.

– Как да намираме, поддържаме и развиваме приятелствата си.

– Как да не се караме, разделяме, губим връзките си.

– Как да не се отчуждаваме от приятелите си от детството, ученичеството и студентските години.

– Как да бъдем добра и търсена компания.

– Как да имаме повече и по-добри приятели и по-малко врагове.

– Как да станем най-търсените и добри приятели:

Целите презентации и въпросниците към тях, можете да намерите в SlideShare.

Как да създаваме и поддържаме мрежи на добра воля комуникация и приятелства. Да се развиваме и преминаваме на следващите нива заедно с приятелите си.

Материалите са помагат на:

– Индивидуална и групова работа.

– Лична и организационна.

– Управление и развитие на екипи.

– Изпълнителни Директори, Мениджъри.

– Предприемачи.

– Преподаватели и асистенти.

– Ментори, коучове.

– Консултанти.

– Лектори, водещи.

– Ученици и студенти.

– Родители и деца.

– Двойки.

#ЯН #ЯсенНиколов #7дниСила
#СИЛАЗАПРИЯТЕЛСТВО #СИЛАЗАУСПЕХ #лидерство

Jun
22
Filed Under (Кауза) by Виржиния Тинчева on 22-06-2016

Помогнете ни да помагаме на самотните майки!
Споделяйте и намирайте хората, които търсят възможности как да бъдат полезни на другите!

Отворете линка и попълнете формата: http://bit.ly/HelpMotherFDB

Фондация “Деца на България” стартира програмата  “Нова Българска Интелигентност” с мащабно представяне на идеята в Национална Библиотека ” Св. Св. Кирил и Методий” пред широка публика.

Над 1500 души бяха въведени и станаха съпричастни към стремежа ни да инициираме  промяна на общественото споразумение, свързано с интелигентността и интелигенцията.

 

Целта ни е да се промени мисленето и говоренето за образованието. Да преоткрием нов начин на разбиране и свързване на по-високо ниво на конкретиката и спецификата с нивото на стратегия и цялостно осъзнаване на процеса. 
Разбирането и самоосъзнаването, че сме част от ресурса на тази нация, че сме част от интелигентността на нацията, ще промени и резултатите от дейността ни, независимо каква е тя и независимо къде сме. и влизайки в нивото на синергия, ще променим и Общественото Споразумение.

Каним ви да се включите, да работите с нас.

Търсете програмите ни тук:

www.bulgarianchildren.org

Фондация “Деца на България” страницата във фейсбук.

7 Дни Лична Сила

 

 

 

 

Мили приятели, обръщаме се към всеки един от вас с огромна молба:

Помогнете на едно дете да продължи да живее!

До сряда трябва да бъдат събрани 50 000 евро.

Тя е дъщеря на наши приятели и е на 15 години. Има агресивен злокачествен мозъчен тумор и се нуждае от спешна черепно-мозъчна операция в Германия.
Поради липса на маркери, в България не може да се изготви 100% точна хистологична диагноза, което затруднява планирането на адекватно и точно лъчелечение, а Германия е страната с най-много опит в областта.
Затова се обръщаме към вас – помогнете с каквото можете – дарете сума според възможностите си или разпространете дарителската сметка. До сряда трябва да бъдат събрани 50 000 евро. Всеки ден е от значение, всеки човек е от значение!
Събираме средства в банкова сметка:
IBAN: BG81FINV91501016666823
BIC: FINVBGSF
На името на Константин Казанджиев

Всички знаем колко отговорно, натоварващо и ресурсоемко нещо е всеки ремонт у дома или в офиса ни. Едно от най-притеснителните неща за всички ни е “на кого ще попаднем” при избора на марка, ценови диапазон, “майстор” или фирма за доставка и монтаж, а също и допълнителните и неизбежните скрити разходи. Ето защо ние и нашите приятели от ПАРКЕТ МИЛАНОВ ви даваме възможността за т.нар. “Второ Експертно Мнение”, което да ви ориентира допълнително и да ви помогне при взимането на решение.

Паркет Миланов

Ние и те ще ви помогнем да сте по-ориентирани в ситуацията си – по телефона, по скайп или “на живо” чрез оглед – НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО и БЕЗ АНГАЖИМЕНТИ да купувате от нас каквото и да било. Смятаме, че 30-те години опит в бранша и хилядите приятелства с хората, които сме се срещали през този период, могат да ви помогнат да минете по-бързо, евтино и спокойно през вашия толкова отговорен период на добра промяна в жизнената ви среда.

Ако имате желание да ви съдействаме, моля попълнете този формуляр и наш специалист ще се свърже с вас на посочения телефон – обичайно в делнични дни това отнема между 24 и 48 часа. Ако желаете, можете да посочите и предпочитано време за контакт с вас.

Желаем ви много успех и уют в новото и старото ви жилище.
Борислав Миланов, Екип на ПАРКЕТ МИЛАНОВ, приятели Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ.
Ясен Николов, основател на Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

“Малките услужливи жестове на внимание и доброта правят живота на всички ни по-лек и поносим, а за онези, които избират да извършват тези жестове, животът става неизмеримо по-пълноценен и щастлив.

Ето защо избираме радостта, която извира истински единствено от мястото на добрата ни воля.” Ясен Николов, Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

 • Поръчай Своята Книга

  Добрите лидери задават страхотни въпроси

  Дао за Всеки Ден Всички приходи от книгоразпространението на цитираните тук заглавия са с цел фондонабиране и подкрепа на лидерските програми на ФДБ в България.
 • 100 Години – 100 Плаката

  Изложба Библиотечни Плакати на ФДБ
 • Семинари

 • Сподели

 • Стани дарител:

 • Дари чрез PayPal

 • Вдъхновение

  Knowing others is intelligence; knowing
  yourself is true wisdom.

  Mastering others is strength, mastering yourself is true power.

  ~ Lao Tzu

  We are growing Ideas, but we're growing People as well. Where I might have had two potential successors, i now have 500.

  ~ John Chambers, CEO, CISCO

  I am responsible for making a positive difference in the world and to the quality of life in it. I live in constant and never-ending improvement.

  ~ Napoleon Hill

  "Ти си дете на Бог. Твоето преструване на дребен не служи на света. Няма нищо вдъхновяващо в свиването, което кара другите да се чувстват несигурни около теб. Ние сме родени, за да разкрием славата на Бог, която носим в себе си. Тя не е само в някои от нас; тя е във всеки. Когато позволяваме на собствената ни светлина да свети, ние несъзнателно даваме на другите хора позволението да сторят същото. Когато се освобождаваме от собствения си страх, нашето присъствие автоматично освобождава другите."

  ~ Нелсън Мандела