google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » Правителствени организации

Ясен Николов при получаване на 3-тия пореден приз “Скритото добро” от Столична община: “Никой няма да дари вашето добро. Никой няма да реализира вашите идеи. … Само заедно ще успеем.”
Благодарим на всички ви!

 

Скритото Добро 2017: тази вечер празнувахме отново доброто, което всички заедно вършим. За една по-добра София и България.

Доброто е реално за всички ни. Видимо, чувано и осезаемо. Духът на доброто е тук.

 

Благодарим специално на Столична Община за възможността да номинираме и наградим заедно партньорите ни в каузите на доброто:

Time Heroes – най-активната и модерна  платформа за организирани срещи и сътрудничество между доброволци, търсене и предлагане на доброволчески ресурси. Стотици добри инициативи стават реалност всяка година благодарение на тяхните услуги и екип; без Тайм Хироус мащабното доброволчество в София не би било възможно.

 

TimeHeroes.org e най-активната и модерна платформа за организирани срещи и сътрудничество между доброволци, търсене и предлагане на доброволчески ресурси. Стотици добри инициативи стават реалност всяка година благодарение на тeхните услуги и екип. Без TimeHeroes мащабното доброволчество в София не би било възможно.

От старта през 2012 г. до момента на TimeHeroes.org са публикувани над 1250 инициативи, получили помощ от над 35 000 доброволци в 156 населени места в България. Днес TimeHeroes е основният, и често единственият, източник на доброволци за българските неправителствени организации.

Fame Cards – една добре позната на всички ви мрежа за разпространение на добри идеи, продукти и услуги в хотели и заведения под формата на привлекателни безплатни пощенски картички. През 2016 и 2017 Фейм Кардс станаха и платформа за разпространение на идеите на доброто;  сега с тях добрините се чувстват добре навсякъде.

 

Столична Библиотека в сърцето на всеки град винаги се намира една съкровищница на мъдрост, знание и човеколюбие. През последните години Столична Библиотека стана място за срещи, изложби, беседи и инициативи, на което се срещат творците и дарителите на добро от цял свят и от всички епохи с активистите и търсачите на днешния ден.

Филиал Студентски Столична Библиотека – Студентите са образованото информирано и добронамерено бъдеще на този свят. През последните 2 години Столична Библиотека клон студентски град и партньори активно работят със стотици студенти в посока на интегралното образование и развиване на културата на социално лидерство сред младежите – те са активният пример за това как духът на доброволчеството може иновативно да свързва администрацията, академичните и културни кръгове с доброто бъдеще на нацията ни.

 

 

Дирекция “Младежки политики” към Министерство на младежта и спорта администрира и подпомага реализирането на Национална програма за младежта.

Програмата е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младите хора в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

logo-MIKC

+++

Помогнете на Мрежата от младежки информационни центрове към Министерство на Младежта и Спорта да бъде по-полезна на младежите и обществото.

Молим ви да попълните анкетата: Какви информационни услуги бихте искали да получавате от нас?

+++

За повече информация, свържете се и се включете в дейността на местния си МИКЦ:

1. София:
Адрес: София, 1040, бул. “Васил Левски” № 75, ет. 2
Директор – офис 209
Тел. за връзка – 02/9300 836
Елeктронни пощи
За обща информация: npm@mpes.government.bg
Интернет сайт: www.mikc.bg

МИКЦ София 1
Институт за европейски инициативи
София, ул.”Балканджи Йово”7, ет.11, ап.11
0885 090 768
E-mail: spculture@abv.bg

МИКЦ София 2
Фондация “Каузи”
София 1324, ул. “Филиповско шосе” 38
Телефон: 02 925 1460; 0896 609800
E-mail: fondacia_kauzi@abv.bg
Website: http://www.kauzi.org

МИКЦ София 3
Сдружение “Възможности без граници”,
гр. София бул.”Александър Стамболийски” 239, Ет.2, офис 6
Телефон: 0877 828249
E-mail: office@infopass.eu;
Website: http://infopass.eu

МИКЦ София 4
Фондация “Смарт-клон София”
гр.София, ул.”Смолянска” 24-28, ет.3, ап.14
телефон 02 851 3888, 0898487679
E-mail: smart@smart-f.eu
Website: http://www.smart-f.eu

2. МИКЦ Пловдив:
Пловдив, ул. Петко Каравелов 28 А .
тел: 032/ 62 51 97 и 0895 718 309
office@navabg.com
http://www.mikcplovdiv.com/

3. МИКЦ Варна 1
Фондация “Мейдей”
Град Варна, Бул.”Цар Освободител” 27
Телефон: 052 820 803, 0884 640 113
E-mail: mikc.varna@gmail.com
Website: http://www.mikc-varna.eu

МИКЦ Варна 2
Сдружение “Младежки информационен доброволчески център”
Младежки информационно – консултантски център Варна,
гр. Варна, ул. “Братя Бъгстон” 12 А, Народно читалище “Отец Паисий”
0898/445870
E-mail: midc@mail.bg

4. МИКЦ Благоевград
СНЦ “Балкани без граници”
гр. Благоевград, ул. “Пере Тошев” № 3
Телефон: 0878 422726; тел./факс: 073 831227
E-mail: balkanibezgranici@abv.bg
Website: http://www.bl.mikc.bg

5. МИКЦ Бургас 1
Фондация Астика
Бургас ж.к. “Лазур” бл.143
Телефон: 056 83 36 43
E-mail: astika2003@abv.bg; mikc@mail.bg
Website: http://www.astika.eu

МИКЦ Бургас 2
гр. Бургас 8000,
ул. Фердинандова 2А,
ет.2, офис 6;
E-mail: mikc@mg2007.eu
Website: http://mg-mikc.com/

+++

Програмата е разработена въз основа на изводите и препоръките от направената в началото на 2011 г. оценка на предходните национални програми за младежки дейности – Програма за младежки дейности (2008-2010) и Национална програма „Младежки информационно – консултантски центрове” (2007-2010).

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в изпълнението на програмата за младежки дейности. В тази връзка тя не може да отбележи напредък без успешното сътрудничество с други сектори – образование, трудова заетост, социално включване, равнопоставеност на половете, здравеопазване, конкурентоспособност и др. Многосекторният подход следва да бъде развиван на национално, регионално, областно и общинско ниво чрез включване на целенасочени дейности в подкрепа на развитието на младите хора в секторните политики и осигуряване на възможности за конструктивен диалог с тях при формулирането, изпълнението и оценката на младежката политика.

Програмата се осъществява от Министерство на младежта и спорта, дирекция “Политика за младежта”.

MIKC_mrejata_BG_map_bg_al_400l

 NPM

so11

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съвместно с отделите „Образование, култура, социални дейности и спорт” инициираха футболен турнир между районите „Искър”, „Младост”, „Панчарево” и „Слатина” с цел превенция на спортното хулиганство под надслов „Да подкрепим спортсменството“.

Събитието се организира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“

Турнирът се проведе на 3 юни 2015 г. от 10.00 ч. на Спортен комплекс „Bauhaus Arena“, който ни предостави безвъзмезднно игрището за провеждане на футболните срещи.
Футболното съревнование бе подкрепено от кметовете на районите-организатори: Ивайло Цеков – кмет на район „Искър”, Цвета Авджиева – кмет на район „Младост”, Димитър Сичанов – кмет на район „Панчарево”, и Наталия Стоянова – кмет на район „Слатина”.
Всеки от районите „Искър”, „Младост”, „Панчарево” и „Слатина” участваха с по два отбора от 5 до 7 клас.
Класирането е:

І място – район „Слатина”, отборът от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, 6-7 клас;
ІІ място – район „Младост”, отборът от 125 СОУ „Проф. Боян Пенев”, 5-7 клас;
ІІІ място – район „Слатина”, отборът на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, 5 клас;
ІV място – район „Младост”, 128 СОУ „Алберт Айнщайн”, 5-7 клас;

Купите и медалите бяха връчени от кмета СО на район „Искър” – Ивайло Цеков и от кмета на СО район „Слатина” – Наталия Стоянова.
Купата на вестник „АзБуки” бе връчена от Стоян Стоянов – журналист във в. „АзБуки”, на отборът-победител в турнира от район „Слатина” – 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, 6-7 клас.
Ирена Димитрова – директор на дирекция „ПИСТ” към СО връчи подаръци на отборите-участници в турнира.
Гости бяха Константин Томанов – секретар на ЦК БППМН, Павел Иванов – гл. експерт “Спорт, туризъм и младежки дейности” към СО, Искра Блажева – инспектор Детска педагогическа стая към VІІІ РУ – СДВР и много приятели на футбола и отборите-участници в турнира.
Предвижда се този турнир да се превърне в традиция.

so2so3so4

so1

Деца и възрастни празнуваха на 1 юни Деня на детето и „Свети дух”.
СО Район Слатина организира в парк Гео Милев детско шоу представено от невероятните изпълнения на детска градина № 55 „Веселина”.
Деца от различни възрастови групи се включиха да отпразнуват деня на детето.
„Свети дух” е празник на Район Слатина и се чества ежегодно. Тази година стотици жители и гости на района се събраха в църквата „Света Троица” за да почетат празника. За здраве и успех бе раздаден курбан.
В центъра на парка на голяма сцена се събраха професионални изпълнители и любители на певческото, музикалното и артистичните изкуства и представиха грандиозно шоу за жителите и гостите на района.
Всички се наслаждаваха на изпълненията от приятелите на района:
Теди Кацарова и група „Щурчета”, обичаната Румяна Попова, Роберта балет и аеробик шоу – „Йова Спорт”.
Млади изпълнители от департамента в Нов български университет „МУЗИКА” демонстрираха таланта си. Празникът стана весел и пъстър.
Създадената  атмосфера ескалира с изпълненията на Тацово шоу „Masters of the Dance” и огнено шоу на клуб по огнени изкуства „Дивинитас”.          
Кметът на район „Слатина” Наталия Стоянова поздрави жителите и гостите на района и им благодари за общите усилия по посока района да става все по – хубав и да бъде по – добро място за живеене.
Тя подчерта, че най-големият капитал са хората, които живеят, работят, отглеждат и възпитават децата си там и прикани всички да търсят новото присъствие на Слатина, не само като един от районите на София, а като един истински европейски район. Тя изтъкна това като новата сила и новото послание на район Слатина. Г-жа Стоянова изрази вяра в силата и духа и призова всички заедно в единение да постигнат всичко, за да пребъде район „Слатина”.
Кметът на Слатина получи много благодарности.
Празничната атмосфера и въодушевление продължиха до късна вечер.

so2 so3 so4

FullSizeRender

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се чества ежегодно в кв. “Хр. Ботев” на район “Слатина” в деня на смъртта на поета Христо Ботев – 2 юни 1876 г.

На 2 юни на площада пред паметника на поета-революционер Христо Ботев в кв. “Хр. Ботев”, на възпоменателно тържество за саможертвата на Ботев и загиналите за свободата на България, кметът на Район „Слатина” Наталия Стоянова, общинските съветници Живка Новкова и Нина Чанева, и жителите на квартал „Христо Ботев”, почетоха великия поет и борец за свобода с венци и цветя, както и с рецитация на негови стихове. Звучаха възрожденски песни.
Животът и делото на великия български поет и революционер Христо Ботев, оставил достоен пример за поколенията чрез героичния си живот, блестящото си творчество и стихотворенията си, превръщат втори юни в ден за преклонение пред безсмъртието.

 

FullSizeRender(2)FullSizeRender(1)


 

ИГРАЙ, СПОРТУВАЙ, БЪДИ ЩАСТЛИВ!

17-24 май 2015

 

Включи се в играта! Направи стъпките:

1. Спортувай и се снимай!

2. Сподели снимката си във фейсбук – тук на коментар – и събери харесвания!

3. Спечели и ще направим снимката и името ти популярни пред 50 000 българи

 

FDB-Igra-Photo-Diagram

 

 

 

Така ще помогнеш на хората около теб да се вдъхновят от примера ти и да започнат и те. Благодарим ти.

FullSizeRender

Една кампания на Фондация деца на България

Включи се в с име и имейл.

http://bit.ly/1JZAbWm

Излез и спортувай, България!

Фондация “Деца на България” съвместно с Министерство на младежта и спорта, имат щастието да ви поканят на 17 май – Ден на българския спорт:

Включи се! Живей Активно!

Спортувай!

MMC 17.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Голям спортен празник с участието на спортисти, деца, ученици и всички желаещи да се включат в него организира Министерството на младежта и спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт.
Събитието ще бъде открито от министър Красен Кралев в 10,00 часа на 17 май /неделя/ на специално изградена сцена на централната алея в Западния парк.
За да подкрепят малките спортисти на празника ще присъстват президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева и легендата на Левски Наско Сираков, олимпийската, световна и европейска шампионка в леката атлетика Тереза Маринова, бившият капитан на футболния ЦСКА Тодор Янчев, капитанът на баскетболния Левски Павел Иванов, волейболният национал Цветан Соколов и други известни български спортисти.
Ще бъдат организирани турнири по минифутбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, лекоатлетически крос и демонстрации по бойни изкуства. Победителите ще бъдат отличени от ММС с купи и медали.
Бившият волейболист Евгени Иванов и неговият екип ще демонстрират лечебна физкултура и изправителна гимнастика с цел превенция и преодоляване на гръбначните изкривявания при подрастващите.
В специална шатра ММС и Националният младежки форум ще представят младежките политики на България. Ще се раздават материали и ще се промотира борбата с тютюнопушенето, част от кампанията на Европейската комисия „Екс пушачите са неудържими“, чиято цел е да помогне на пушачите на възраст между 24 – 35 години да откажат цигарите.
Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Фондация „Деца на България”.
17 май е обявен за Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта с решение на Министерския съвет от 4 август 2006 година. Това е признание за огромните усилия на стотици български спортисти, треньори и деятели в областта на спорта, прославяли името на България.
Тази дата е избрана, защото на 17 май 1894 година в София пристигат първите 10 учители по физическо възпитание от Швейцария, които полагат основите на организираното спортно движени в страната ни след Освобождението.

 

Кои са младите надежди на Лозенец? -Трета част от инициативата за представяне на  район „Лозенец” в пълния му облик.

Lozenec_zelenata perlaКои са младите надежди на Лозенец?

Всички инициативи на Община Лозенец са насочени към жителите на района и подобряване на градската среда, като всека един от тях е съгласуван с потребностите и очакванията на общността. Важна част от развитието на едно общество е стремежа за опазване на културното наследство и съхранение на традициите, чрез създаването и развитието на местни културни инициативи. В тази връзка, през 2012 г. район „Лозенец” кандидатства със самостоятелен проект по Програма „Европа” на Столична община, Приоритетна област 3. Крайният продукт е луксозната книга „Лозенец- Зелената перла на София”, чието съдържание е на три езика – български, английски и италиански. Като единствен проект, с чуждо езиково съдържание, „Лозенец- Зелената перла на София” е използвана от българската делегация в Италия за представяне на инициативи в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019 г.
През 2013 г. район „Лозенец” за втора поредна година кандидатства, със самостоятелен проект, и успя да реализира втората книга по Програма „Европа” на Столична Община, Приоритетна област 2.  „Лозенец – Бележити личности” представя част от известните личности живели и творили на територията на район „Лозенец”, като изданието е написано на три езика – български, английски и италиански.

Наша Кауза: Подкрепи талантите на Лозенец и постиженията им! Да достигнем до повече хора.
През 2015 г. Община Лозенец има желанието  да свърже минало, настояще и бъдеще,  да довърши проекта и да издаде третата книга „Младите надежди на район „Лозенец”. Изданието ще има за цел да представи всички талантливи млади хора от район „Лозенец”, техните постижения и тяхното развитие.

СЕГА вие можете да подкрепите и насърчите тези таланти, като помогнете техните постижения да достигнат до повече хора.

За повече информация:

Цветелина Данаилова
Връзки с обществеността
СО район “Лозенец”
София, бул. “Васил Левски” 2
тел. 02/8656758

моб. 0882 452 113
Намерете ни във Facebook

 

 

Дж. Баучер Св. гора - Copy

През изминалата 2014 г. район „Лозенец” започна реализацията на проект за монтиране на допълнителна система за безопасно пресичане пешеходни пътеки. Пилотно, с подкрепата на социално отговорни частни партньори, изградихме допълнителна светлинна сигнализация, със соларно захранване, на седем пешеходни пътеки. Местата, които бяха допълнително обезопасени, се намират в близост до училища и детски градини и основните им ползватели са децата на район „Лозенец”, опазването на живота и здравето на които е една от най-важните ни грижи!

На всички избрани локации за пилотния проект, липсва възможност за повдигане на пешеходната пътека, поради наличието на трамвайно трасе или голям наклон на пътя, което през годините е създавало доста проблеми на пешеходците.

Нашето желание е през 2015 г.  да продължим с изграждането на пешеходни пътеки, от този тип, и на други места в района, като по този начин да осигурим допълнителна сигурност на жителите на района.

За допълнителна информация можете да се свържете с:

Цветелина Данаилова
Връзки с обществеността
СО район “Лозенец”
София, бул. “Васил Левски” 2
тел. 02/8656758

моб. 0882 452 113
Намерете ни във Facebook

Днес, 14.04.2015г., заместник кмета на Столична община  г-жа Ирина Савина и кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков представиха пред журналисти проекта за изграждане на първото обединено детско заведение в местността „Кръстова вада – Изток”.

ОДЗ Кръстова Вада„За нас този проект е изключително важен, тъй като това е сравнително нов и бързо развиващ се квартал, населен предимно с млади семейства, в който все още няма изградена общинска инфраструктура.” – отбеляза г-н Дреков.

ОДЗ –то ще се разполага върху терен от 3778 кв. м., с разгъната застроена площ от 1827 кв. м. Сградата е модерна, двуетажна с начупена форма и чрез фуги е разделена на три  блока. В първия блок ще са помещават двете яслени и две градински групи с прилежащите им помещения.

Във втория блок ще са още две градински групи, кухненските и останалите обслужващи помещения.

басейн за децата

В третия блок са разположени плувния басейн и физкултурния салон, както и прилежащите към тях сервизни и обслужващи помещения. Този блок има отделен вход, към басейна, което дава възможност там да бъдат провеждани, организирани плувни занятия и за деца, които не посещават детското заведение.

Цялата сграда е проектирана със стремежа към енергийна самостоятелност. Системата за отопление и захранване с топла вода е комбиниран котел – газ, ток и соларни панели, като основния топлоизточник са соларните панели.

Получената, от соларните панели, топла слънчева вода ще се използва не само за загряване на басейна, но и за отоплението на цялата сграда и покриване на всички битови нужди от топла вода. Тя ще се използва целогодишно, с изключение на максимум два студени зимни месеца, което прави инвестицията целесъобразна и икономически ефективна.

ОДЗ Лозенец

Част от дъждовната вода, която преминава през покрива на сградата ще се отвежда в подземен резервоар, като същата ще се използва за поливане на зелените площи в сухите месеци, като по този начин няма да се използва питейна вода. Резервоара ще е снабден с помпа, чрез която ще се извършва поливането.

Важно е да се отбележи, че сградата и двора са предвидени с достъпна среда за хора с увреждания.  Осигурени са рампа за приземния етаж и вертикална платформа за достъп до горния етаж.

Непосредствено до детската градина ще бъде изградена публична детска площадка с модерни съоръжения.

Проекта за изграждане на обединено детско заведение в местността „Кръстова вада – Изток” вече е съгласуван и има издадено разрешение за строеж. Самото строителство ще стартира най-късно през 2016 г.

 • Поръчай Своята Книга

  Добрите лидери задават страхотни въпроси

  Дао за Всеки Ден Всички приходи от книгоразпространението на цитираните тук заглавия са с цел фондонабиране и подкрепа на лидерските програми на ФДБ в България.
 • 100 Години – 100 Плаката

  Изложба Библиотечни Плакати на ФДБ
 • Семинари

 • Сподели

 • Стани дарител:

 • Дари чрез PayPal

 • Вдъхновение

  Knowing others is intelligence; knowing
  yourself is true wisdom.

  Mastering others is strength, mastering yourself is true power.

  ~ Lao Tzu

  We are growing Ideas, but we're growing People as well. Where I might have had two potential successors, i now have 500.

  ~ John Chambers, CEO, CISCO

  I am responsible for making a positive difference in the world and to the quality of life in it. I live in constant and never-ending improvement.

  ~ Napoleon Hill

  "Ти си дете на Бог. Твоето преструване на дребен не служи на света. Няма нищо вдъхновяващо в свиването, което кара другите да се чувстват несигурни около теб. Ние сме родени, за да разкрием славата на Бог, която носим в себе си. Тя не е само в някои от нас; тя е във всеки. Когато позволяваме на собствената ни светлина да свети, ние несъзнателно даваме на другите хора позволението да сторят същото. Когато се освобождаваме от собствения си страх, нашето присъствие автоматично освобождава другите."

  ~ Нелсън Мандела