google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » Blog Archive » Мрежа от Младежки Информационно – Консултантски Центрове към Дирекция “Младежки политики” на ММС

Дирекция “Младежки политики” към Министерство на младежта и спорта администрира и подпомага реализирането на Национална програма за младежта.

Програмата е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младите хора в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

logo-MIKC

+++

Помогнете на Мрежата от младежки информационни центрове към Министерство на Младежта и Спорта да бъде по-полезна на младежите и обществото.

Молим ви да попълните анкетата: Какви информационни услуги бихте искали да получавате от нас?

+++

За повече информация, свържете се и се включете в дейността на местния си МИКЦ:

1. София:
Адрес: София, 1040, бул. “Васил Левски” № 75, ет. 2
Директор – офис 209
Тел. за връзка – 02/9300 836
Елeктронни пощи
За обща информация: npm@mpes.government.bg
Интернет сайт: www.mikc.bg

МИКЦ София 1
Институт за европейски инициативи
София, ул.”Балканджи Йово”7, ет.11, ап.11
0885 090 768
E-mail: spculture@abv.bg

МИКЦ София 2
Фондация “Каузи”
София 1324, ул. “Филиповско шосе” 38
Телефон: 02 925 1460; 0896 609800
E-mail: fondacia_kauzi@abv.bg
Website: http://www.kauzi.org

МИКЦ София 3
Сдружение “Възможности без граници”,
гр. София бул.”Александър Стамболийски” 239, Ет.2, офис 6
Телефон: 0877 828249
E-mail: office@infopass.eu;
Website: http://infopass.eu

МИКЦ София 4
Фондация “Смарт-клон София”
гр.София, ул.”Смолянска” 24-28, ет.3, ап.14
телефон 02 851 3888, 0898487679
E-mail: smart@smart-f.eu
Website: http://www.smart-f.eu

2. МИКЦ Пловдив:
Пловдив, ул. Петко Каравелов 28 А .
тел: 032/ 62 51 97 и 0895 718 309
office@navabg.com
http://www.mikcplovdiv.com/

3. МИКЦ Варна 1
Фондация “Мейдей”
Град Варна, Бул.”Цар Освободител” 27
Телефон: 052 820 803, 0884 640 113
E-mail: mikc.varna@gmail.com
Website: http://www.mikc-varna.eu

МИКЦ Варна 2
Сдружение “Младежки информационен доброволчески център”
Младежки информационно – консултантски център Варна,
гр. Варна, ул. “Братя Бъгстон” 12 А, Народно читалище “Отец Паисий”
0898/445870
E-mail: midc@mail.bg

4. МИКЦ Благоевград
СНЦ “Балкани без граници”
гр. Благоевград, ул. “Пере Тошев” № 3
Телефон: 0878 422726; тел./факс: 073 831227
E-mail: balkanibezgranici@abv.bg
Website: http://www.bl.mikc.bg

5. МИКЦ Бургас 1
Фондация Астика
Бургас ж.к. “Лазур” бл.143
Телефон: 056 83 36 43
E-mail: astika2003@abv.bg; mikc@mail.bg
Website: http://www.astika.eu

МИКЦ Бургас 2
гр. Бургас 8000,
ул. Фердинандова 2А,
ет.2, офис 6;
E-mail: mikc@mg2007.eu
Website: http://mg-mikc.com/

+++

Програмата е разработена въз основа на изводите и препоръките от направената в началото на 2011 г. оценка на предходните национални програми за младежки дейности – Програма за младежки дейности (2008-2010) и Национална програма „Младежки информационно – консултантски центрове” (2007-2010).

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в изпълнението на програмата за младежки дейности. В тази връзка тя не може да отбележи напредък без успешното сътрудничество с други сектори – образование, трудова заетост, социално включване, равнопоставеност на половете, здравеопазване, конкурентоспособност и др. Многосекторният подход следва да бъде развиван на национално, регионално, областно и общинско ниво чрез включване на целенасочени дейности в подкрепа на развитието на младите хора в секторните политики и осигуряване на възможности за конструктивен диалог с тях при формулирането, изпълнението и оценката на младежката политика.

Програмата се осъществява от Министерство на младежта и спорта, дирекция “Политика за младежта”.

MIKC_mrejata_BG_map_bg_al_400l

 NPM

Comments

comments

Post a Comment
Name:
Email:
Website:
Comments:

 • Поръчай Своята Книга

  Добрите лидери задават страхотни въпроси

  Дао за Всеки Ден Всички приходи от книгоразпространението на цитираните тук заглавия са с цел фондонабиране и подкрепа на лидерските програми на ФДБ в България.
 • 100 Години – 100 Плаката

  Изложба Библиотечни Плакати на ФДБ
 • Семинари

 • Сподели

 • Стани дарител:

 • Дари чрез PayPal

 • Вдъхновение

  Knowing others is intelligence; knowing
  yourself is true wisdom.

  Mastering others is strength, mastering yourself is true power.

  ~ Lao Tzu

  We are growing Ideas, but we're growing People as well. Where I might have had two potential successors, i now have 500.

  ~ John Chambers, CEO, CISCO

  I am responsible for making a positive difference in the world and to the quality of life in it. I live in constant and never-ending improvement.

  ~ Napoleon Hill

  "Ти си дете на Бог. Твоето преструване на дребен не служи на света. Няма нищо вдъхновяващо в свиването, което кара другите да се чувстват несигурни около теб. Ние сме родени, за да разкрием славата на Бог, която носим в себе си. Тя не е само в някои от нас; тя е във всеки. Когато позволяваме на собствената ни светлина да свети, ние несъзнателно даваме на другите хора позволението да сторят същото. Когато се освобождаваме от собствения си страх, нашето присъствие автоматично освобождава другите."

  ~ Нелсън Мандела