google-site-verification: googlecac5c61be0c5046e.html ФОНДАЦИЯ "ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" » МЕТОД СВЕТОФАР: Връзки, Материали, Инструкции:

МЕТОД СВЕТОФАР: Връзки, Материали, Инструкции:

 

Хоризонт: Успехът, Щастието и свободата са ТУК. СУПЕР близо. За нас и децата. НОВО образование:

 

 

Бъдещите поколения са вече тук. Да им дадем най-доброто. СВЕТОФАР е в училищата на България. Превенция и Етика. Етично възпитание. Интегрално мислене. Етично мислене. Ясен Николов, Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ.

 

 

 

Метод за превенция и интервенция, позитивно мислене, позитивна ментална нагласа. 
Помагала за индивидуално и групово развитие. 
За учители, директори, педагози, психолози, родители, деца. 

 

 1. Презентация “Метод Светофар” за учители – 20.02.2018:

 

 1. Въпросник “Сила за Успех – Светофар” за учители – 20.02.2018:

 

3. Презентация “Метод Светофар” за родители – 21.02.2018:

 

4. Въпросник “Сила за Успех – Светофар” за родители – 21.02.2018:

 

5. Диаграма какво да/ не правим:

Метод за индивидуално и семейно развитие.

 

 1. Диаграма за конкретен казус с насилие. Примерни въпроси за работа и обсъждане:

 

 

7. Презентация “Метод Светофар” за Учители 27.02.2018:

 

 

8. Въпросник “Сила за Успех – Светофар” за учители – 27.02.2018:

 

 

9. Диаграма “И тя като мен”:

 

 

Национална Кампания за Превенция на дискриминация и насилие. 
Лекции, обучения и дебати.

 

10. Диаграма “И тя като мен” – двуезична:

 

 

11. СВЕТОФАР – Табло Помагало НА ИГРАЛНАТА ПЛОЩАДКА – СИТУАЦИЯ, място и случки:

 

 

Табло за обсъждане и показване по Метод за детска безопасност СВЕТОФАР. Децата слушат, гледат, играят, обсъждат. Отговарят на въпроси.
С показване. С вдигане на палките. С подаване на цветните талончета.
1. Учителят показва и обяснява.
2. Учителят показва и прави едновременно с децата.
3. Учител и деца обясняват заедно – кой цвят за какво е.
4. Децата правят самостоятелно показване и обяснение.

Подходящо и за учители, и за родители, и за доброволци.
Благодарим! Успех!

 

 1. СВЕТОФАР – БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ И НА УЛИЦАТА – Табло с въпроси за деца и учители:

 

 

Разгледайте таблото с децата.
Обяснете кое поведение на пътя, на тротоара и пешеходната пътека е правилно.
Обяснете им грешките на картинката. Обяснете кои деца се държат правилно и защо. Обяснете кои деца на картинката се държат неправилно и защо.
Пояснете кои действия са рискови. Какви са опасностите?
Пояснете кои действия са безопасни или с ниско ниво на риск.
Насърчете децата да показват сами добрите и лошите примери на таблото с изобразените ситуации.
Похвалете всяко “правилно” посочване и обяснение, където е валидно. Насърчете по-плахите и бавните също да се включат. Свободата и непринудеността са ключови.

Червено – вдигаме червена палка, когато видим нещо нередно.
Жълто – вдигаме жълта палка, когато видим нещо, което е опасно, за което имаме да внимаваме или за което не сме сигурни.
Зелено – вдигаме зелена палка, когато видим нещо, което е безопасно и правилно.
Започваме с лесни и буквални ситуации, докато изградим базата. Постепенно обсъждаме по-сложни ситуации при вече изградена опитност.

Автор на метода: Ясен Николов, 2017-2018г.
Култура на безопасност. Култура на ненасилие.
Култура на позитивизъм. Лидерска култура за деца.

 

 1. АРТ Светофар – Обучение 4/10 за Преподаватели, Творци и Артисти:

 

 

14. АРТ Светофар – ВЪПРОСНИК 4/10 за Преподаватели, Творци и Артисти:

 

 

15. Светофар – Квадратни картончета за показване, обяснения и ситуационни игри:

 

 

Метод за разучаване на безопасно поведение
– на улицата,
– у дома,
– в учебната стая,
– самостоятелно
– в група,
– …

Инструкция: 1. Изпечатайте. 2. Изрежете. 3. Ползвайте за обучение и забавление.

Пример:
1. Обявете начало на занимание “СВЕТОФАР”.
2. Раздайте картончетата на децата.
3. Определете темата и целта на забавното занимание.
4. Представете ситуацията, която ще “разигравате” и обсъждате – визуално, в разговор, мисловно.
5. Покажете им илюстриращото помощно табло или разпечатка във вас. Можете да ползвате всякаква илюстрация, всяка проста рисунка или дори въображаема ситуация.
6. Покажете сами “ЧЕРВЕНО” картонче.
7. Поискайте те да покажат същото на цвят картонче.
8. Попитайте какво означава ЧЕРВЕНО като сигнал на светофара.
9. Помогнете при затруднение. Дайте примери за опасни ситуации, които са свързани с червеното.
10. Обобщете и повторете връзката. ЧЕРВЕНО – ОПАСНО.
11. Попитайте децата пак, за да затвърдите знанието и умението им да се ориентират.
12. Повторете същите стъпки за “ЖЪЛТО” и “ЗЕЛЕНО”.
13. Обсъдете неприятните последствия от несъобразяване с пътната сигнализация. Кои са те? Попитайте децата. Изслушайте отговорите им. Подпомагайте ги и допълвайте, където е уместно.
14. Известете ги, че ще преговаряте това знание редовно. Обяснете им колко е важно.
15. Насърчете децата да обсъдят с родителите си и семейството си темата за “Червено – Жълто – Зелено” у дома, и на пътя между училище – или градина – за вкъщи. Наблегнете на смисъла. Похвалете ги за активността им.
16. Обяснете на помощния персонал и другите преподаватели с какво сте се занимавали, тази тема е важна и полезна като метод и инструментариум за всяка дейност.
17. На срещата с родителите при изпращане на децата от училище (или градина) споменете за метода, анализа на цветовете и смислите на заниманията. Наблегнете на важността от това умение и полезността не само за детето, но и за цялото му семейство и среда.
18. Предложете на родителите да им препратите материали на предоставената от тях електронна поща.
19. Поискайте да ви разкажат за домашните си и самостоятелни обсъждания и опит.
20. Предложете групово обсъждане на родителска среща за удобство на всички.
21. Свържете се с представители на организацията ни за допълнителна подкрепа, информация и разяснителни помагала и срещи.

Благодарим ви. Успех на всички ни – учители, деца, родители!

МЕТОД СВЕТОФАР – Фондация Деца на България.
2007-2019г. Запазени права: Ясен Николов.
Всички материали са за безплатно и нетърговско ползване и разпространение при цитиране на източниците и автора. Препоръчително, но не задължително, е след контакт с упълномощен представител на Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ.

 

16. СВЕТОФАР: Карти: ЧЕРВЕНО:

 

 

17. СВЕТОФАР: Карти: ЖЪЛТО:

 

 

18. СВЕТОФАР: Карти: ЗЕЛЕНО:

 

 

19. СВЕТОФАР: Диаграма – Проблеми и Решения:

 

 

20. Светофар – Помагало 3 Цвята 3 Палки. Спри, Внимавай, Помисли:

 

 

Кодове за образователните игри.
Червено – СПРИ! Прекрати! НЕ!
Жълто – Внимавай! Оглеждай се! Ориентирай се! Мисли!
Зелено – Давай! Върви! Продължавай!

МЕТОД СВЕТОФАР за превенция и развитие на добри социални умения за деца и възрастни.

 

21. Светофар – Превенция и Социална интелигентност. Емоционална интелигентност:

 

 

Използвайте картата на емоциите за определяне на емоционалното състояние:
– на себе си,
– на друг човек,
– на група или среда.

Осмислянето и осъзнаването на емоцията премества активността в неокортекса.

Мерителната линийка служи за отчитане на личната емоция и за отчитане на емоцията на активен наблюдаван участник в игровата ситуация и/или в учебната среда и контекста на конкретното занятие.

ЕИ е разработка на университета ЙЕЙЛ, САЩ.
Помагалата към СВЕТОФАР са на Ясен Николов и Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ. 2007 – 2019г.

 

22. Светофар – Скала. Помагала за измерване на емоция. ФДБ:

 

 

Измервателната линийка е помощен интрумент в определянето и описването на емоцията – наша и чужда.
Социалната ни интелигентност е функция на умението ни да определяме емоциите на собствената ни личност, както и на околните.
1-2-3-4-5. Това са степените на дадената емоция, например
1 е слабо. 5 е силно.
Например:
1. “Тъжен/жна съм”. “Ужасно тъжна съм” е 5.
2. “Ядосан/а е”. “Малко ядосан” е 2 или 3. Обърнете внимание, че някой може да използва “малко” в смисъл на … “доста” или дори “съвсем”. Използвайте уточняващи въпроси – особено ако забележите разминаване с настроение, сигнали на тялото или усещане за дискомфорт или потиснатост.
3. “Спокоен/йна”. “Средно спокоен” е 3. “Супер спокойна” е 5. “Много неспокойна” е 1.
4. “Радостен/стна.” “Невероятно радостен” е 5. “Не бях много радостна” е 1.

Цветните версии на линийката са свързани с измерване на
“ОПАСНОСТТА” – Червено,
“НУЖДАТА ОТ ВНИМАНИЕ” – Жълто,
“ПОЗВОЛЕНИЕТО” – Зелено.

Обърнете внимание, че всяко дете – участник или наблюдател в дадена реална или игрова ситуация – може да има различен прочит на отношението или настроението, както на своите, така и на другите. Създайте безопасна и забавна среда, която да предразполага участниците и да ги изведе от възможни безпокойства или страх от санкциониране при изказване на мнение, чувство или становище.

Провеждайте разговори, в които насърчавате децата да опитват, “дори и да грешат”. Разбира се, без да вредят на себе си и/или другите.

Интегрална интелигентност. Емоционална и социална интелигентност за деца и възрастни. Помагала за родители и преподаватели.

Лесни етични и възпитателни игри за деца.
ФОНДАЦИЯ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ. Ясен Николов.

 

 1. СВЕТОФАР 3 Цвята. 3 Сигнала. 3 Цветни Палки Показалки за Игра и Учене (Безопасност, Превенция):

 

 

Първо учим базата. Сигналите ЧЕРВЕНО, ЖЪЛТО, ЗЕЛЕНО и какво означават на пътя и на улицата. После преминаваме на други ситуации. Лесно и удобно. За училище и вкъщи. За детската градина и занималнята. Поведение, реч, мислене. ФДБ, Ясен Николов, 2017-2018г. Превенция и безопасност.

 

 1. СВЕТОФАР: Обучение за Учители 5:

 

 

 1. СВЕТОФАР. Карта на територията. Алокация на нужди:

 

 

28. СВЕТОФАР: Обучение 7/ 10:

 

 

29. СВЕТОФАР въпросник 7/ 10:

 

 

30. СВЕТОФАР диаграма интегрално здраве и добруване:

 

 

 1. СВЕТОФАР диаграма хигиена:

 

 

Превенция и Етика. Етично възпитание. Интегрално мислене. Етично мислене.

 

Храни и Навици: Вредни и Полезни🚦За Деца и Родители🚦Червено ⛔️ избягвай! Зелено ✅Яж смело! Жълто⚠️

 

 

Разговор на Ясен Николов с Мартин Изатовски. Здраве и добро хранене за семействата и децата ни. Светофар за начални училища и детски градини.

 

🚦Светофар 🚦 – Емоционална и Социална Интелигентност. Карта на емоциите. Линийка. Емоджи. Методи.

 

 

Учене с участие. Активно учене със забавни елементи за деца и възрастни.

 

Разтовари Трафика от Мисли в Главата си! Научи се да наблюдаваш ДЪХА си и колите МИСЛИ. Лесно е.

 

 

За секунди можеш да се научиш да направляваш ума си и трафика на мисли в главата си. Наблюдавай мислите като от тераса булеварда.

 

Супер Решение! Позитивно изказване за минута. Дай шанс на всички! Осигури култура на споделяне. Кръг

 

 

Направете рекламентирано обсъждане, в което всички участват. Нека всички слушат. Не всички чуват. Нека всички говорят, след като са чули, помълчали и помислили. Кръгове на позитивно изслушване. Конструктивни изказвания в дискусионни кръгове на проблемни решения. Ясен Николов. Светофар 2017-2018 г.

 

Парадокс: Да си ‘прав’ е глупаво. Да НЕ СИ честен – още по-глупаво. Етика, Информираност, Знание.

 

 

Философията ни е функция на знанието ни и неговия произход. Когато се определяме като ПРАВИТЕ, най-често грешим. Осъзнато или неволно. Когато смятаме, че сме честни или откровени, рядко мислим за това КОЛКО малко знаем по темата и колко тясна е перспективата ни.

 

ПОЗИТИВНА МЕНТАЛНА НАГЛАСА. Ето какво ще ни спаси. Елементарно Позитивно Мислене за деца и възрастни

 

 

Можем го. Лесно е. Настройваме се на позитивния въпрос: Как мога да подобря нещата? Всички можем да подобрим всичко. Всеки от нас може да реши самостоятелно и най-сложния глобален проблем.

 

Прости Позитивни Примери: СНЕГОРИН. Развиваме полезни идеи за целия град. Растем и помагаме.

 

 

Постоянна позитивна промяна в примери. Обсъдете със семейството и екипа си.

 

 

 

 

Работа с деца. Полезни идеи от психологията за развиване на децата ви. Намаляване на стреса и страха

 

 

Самочувствието на Детето в Клас и Вкъщи. Отношения в Семейството и Училището (БНР: Моето Семейство)

 

 

Невидими Престъпления: Подигравки и емоционален тормоз. Жертвите са свикнали. Насилниците също.

 

 

САМОКОНТРОЛ: Линийка за Измерване на Емоциите. Тъга, Гняв, Мир, Радост. Управление на Отношенията.

 

 

Фондация ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ.
Автор: Ясен Николов, 2017-2018.
Доброволци, търсим ви за обучение в метода.
8 – 16 часа тренинг и сертификат за участие.
За контакти и записвания:
0886 636848 , 0888 856295.

 

 • Поръчай Своята Книга

  Добрите лидери задават страхотни въпроси

  Дао за Всеки Ден Всички приходи от книгоразпространението на цитираните тук заглавия са с цел фондонабиране и подкрепа на лидерските програми на ФДБ в България.
 • 100 Години – 100 Плаката

  Изложба Библиотечни Плакати на ФДБ
 • Семинари

 • Сподели

 • Стани дарител:

 • Дари чрез PayPal

 • Вдъхновение

  Knowing others is intelligence; knowing
  yourself is true wisdom.

  Mastering others is strength, mastering yourself is true power.

  ~ Lao Tzu

  We are growing Ideas, but we're growing People as well. Where I might have had two potential successors, i now have 500.

  ~ John Chambers, CEO, CISCO

  I am responsible for making a positive difference in the world and to the quality of life in it. I live in constant and never-ending improvement.

  ~ Napoleon Hill

  "Ти си дете на Бог. Твоето преструване на дребен не служи на света. Няма нищо вдъхновяващо в свиването, което кара другите да се чувстват несигурни около теб. Ние сме родени, за да разкрием славата на Бог, която носим в себе си. Тя не е само в някои от нас; тя е във всеки. Когато позволяваме на собствената ни светлина да свети, ние несъзнателно даваме на другите хора позволението да сторят същото. Когато се освобождаваме от собствения си страх, нашето присъствие автоматично освобождава другите."

  ~ Нелсън Мандела